ปฏิทินกิจกรรม » 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ชูภูมิปัญญา เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ผ้าล้านนาตะวันออก สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ( มีคลิป LIVE facebook )

4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ชูภูมิปัญญา เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ผ้าล้านนาตะวันออก สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ( มีคลิป LIVE facebook )

10 สิงหาคม 2017
444   0

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  ชูมรดกภูมิปัญญาผ้าล้านนา  สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชวนสัมผัสอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกบนเส้นทางรอยไหมใยฝ้ายใน 4 จังหวัดช่วงโลว์ซีซั่น ทั้งผลิตสารคดีท่องเที่ยวประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง พร้อมจัดเวทีแฟชั่นโชว์อัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากล นำโดย “มารีญาพูนเลิศลาภ”Miss Universe Thailand 2017

วันที่9 สิงหาคม 2560 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นายเสริฐ ไชยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่รวมทั้ง นางสาวมารีญา พูนเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017  นางสาวสุภาภรณ์ฤทธิพฤกษ์ รอง Miss Universe Thailand 2017 และ นายพุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) ตามโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว ณ ลาน Event Hall The Mall 3 รามคำแหงกรุงเทพมหานคร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยปัจจุบันได้มีนำเสนอจุดแข็งของไทย คือ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม จึงมีการต่อยอดนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยที่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนำรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทำให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว นำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในอนาคตซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย หรือกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และนิเวศ โดยมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการตลาดแต่ที่ผ่านปริมาณนักท่องเที่ยวจะมีมากเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ ไฮซีซั่น(High Season)เพียงเท่านั้น ทั้งที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดขึ้นมาใหม่อีกหลายชุมชน ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย (แพร่ น่าน พะเยาเชียงราย)ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเกิดจากมรดกภูมิปัญญาของชาวล้านนาตะวันออก นำมาส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงโลว์ซีซั่น (Low Season)หรือ นอกฤดูกาลท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนจังหวัดแพร่ น่าน พะเยาและเชียงราย เพิ่มมากขึ้น อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  กล่าวว่า ภายใต้โครงการดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทำสารคดีท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย” นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวในแหล่งผ้าทอแต่ละจังหวัด และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี28 ช่อง 3 (SD)การจัดประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายโดยใช้ผ้าพื้นเมืองพร้อมทั้งยังมีกำหนดจัดเวทีแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอล้านนาตะวันออก ใน 4 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดแพร่ : งาน “ซิ่นงาม นามจกเมืองลอง” และ งาน “Thailand Indigo Fashion Week”  วันที่ 1-3 ก.ย. 2560
จังหวัดน่าน : งาน “เสน่ห์ซิ่นน่าน สืบสานงานเครื่องเงิน”  วันที่ 8-10 ก.ย. 2560
จังหวัดพะเยา : งาน “พะเยาผ้าทอมรดกแห่งภูมิปัญญา”  วันที่ 15-16 ก.ย. 2560จังหวัดเชียงราย : งาน “อารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกผ้าทอพื้นถิ่นไทยสู่สากล”  วันที่ 22-24 ก.ย. 2560

ทั้งนี้ โครงการได้รับเกียรติจาก น.ส. มารีญา พูนเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017  ตัวแทนสาวไทยที่จะไปร่วมการประกวด Miss Universe 2017 ที่ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายนนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์(Presenter)เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากลโดย น.ส. มารีญาพูนเลิศลาภ จะเข้าร่วมในพิธีเปิดงานและเดินแบบแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าทอล้านนาตะวันออกบนเวทีของทั้ง 4 จังหวัดอีกด้วย

นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  กล่าวเพิ่มเติมถึงการประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกายโดยใช้ผ้าพื้นเมืองในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2หรือรางวัล Eastern Lanna Design Award 2017ว่า เป็นความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากมรดกทางภูมิปัญญาผ้าทอท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท โดยรูปแบบการประกวดผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยประเภทชุดแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษหรือสตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ชุด และประเภทสินค้าทางการท่องเที่ยวจากผ้าพื้นเมือง เช่น ของที่ระลึก ของฝาก ชนิดใดก็ได้ จำนวน 1 ชิ้นซึ่งผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปสัญชาติไทย และสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมของโครงการทั้งนี้กำหนดเปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม นี้ โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปได้ที่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอยตรีมิตร  ถนนพระรามที่ 4  แขวงพระโขนงเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ส่งผลงานออนไลน์ทาง Facebook fanpace : เส้นทางรอยไหมใยฝ้ายผ้าล้านนาตะวันออก

ขณะที่ น.ส. มารีญา พูนเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017 กล่าวถึงการได้รับคัดเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของโครงการ ว่า ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ทำให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นผ้าทอล้านนาในแต่ละผืนนั้น ไม่ได้มีแค่กระบวนการผลิตที่ละเอียดในทุกขั้นตอนเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องราวของผืนผ้าแต่ละชนิด แต่ละแบบที่มีความประวัติความเป็นมาแตกต่างกันมีความหมายที่สะท้อนในลวดลายของผืนผ้า ซึ่งเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของชาวล้านนาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตดังนั้นการนำเอาผ้าทอล้านนามาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ย่อมทำให้คนในรุ่นปัจจุบันมีเปิดโอกาสเดินทางไปสัมผัสเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตผ้าทอล้านนาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งและยังได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานผ้าทอล้านนาอีกด้วย

LIVE facebook

ขอขอบคุณ ภาพ-ข่าว  จากเว็บ insidetoday.net